εὐωχησόμεσθα

εὐωχησόμεσθα
εὐωχέω
entertain sumptuously
aor subj mid 1st pl (epic)
εὐωχέω
entertain sumptuously
fut ind mid 1st pl
εὐωχέω
entertain sumptuously
futperf ind mp 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”